Polismuseet

Polismuseet i Tammerfors är gratis och öppet för alla. Vi visar polisens historia och verksamhet i Finland från medeltiden till idag.

Här finns saker att se och uppleva för alla åldrar. Välkommen att besöka våra utställningar, prova våra virtuella spel och besöka vår barnavdelning Pokela.

Vi finns i Hervanta i Tammerfors, i anslutning till Polisyrkeshögskolan. Läroanstaltens campus är stängt område, förutom museet. Den synligaste delen av vår verksamhet är våra utställningar, som alla kan besöka.

I vårt arbete ingår också en hel sådant som inte är synligt för museibesökarna. Till exempel undervisas de polisstuderande av våra forskare, som redogör för polisens historia och dess koppling till den nutida polisverksamheten. Vi samordnar hela den historiska och traditionsrelaterade verksamheten inom polisen: vi ordnar bland annat möten med polisinrättningarnas kontaktpersoner för museiverksamhet.

Vi bevarar föremål, bilder, filmer och annat material som har med polisens historia att göra. Allt material i våra samlingar visas inte på utställningarna.