Vad är digimuseo.fi

Service

Digimuseo.fi är en tjänst med vilken du kan njuta av innehållet på museer när som helst, var som helst.

Syftet är att göra museets innehåll tillgängligt för konsumenter på ett nytt och inspirerande sätt i en digital miljö. Vi vill vara den lättanvända och föredragna plattformen för konsumenter och museer.

Digimuseo.fi utvecklar och främjar museiverksamhet och museernas samarbete samt arbetet med att bevara kulturarvet och göra det tillgängligt i digital form. Digimuseo.fi gör museitjänsterna tillgängliga för konsumenter oberoende av tid och plats och erbjuder museer teknik och anknytande tjänster för framgångsrik verksamhet i den digitala miljön.

Pilotversionen av Digimuseo.fi öppnades för allmänheten den 18 maj 2020. Då offentliggjordes de första tjänsterna: specialutställningar, guidade utställningar, Tillsammans med en vän på museet, föreläsningar och öppna diskussionsevenemang, en utfärd i min kulturmiljö, informationstjänster och museipedagogik.

På Digimuseo.fi hittar du utställningar av finalisterna i Årets Museum 2020, som är Apoteksmuseet och gården Qwensel, Helinä Rautavaaras museum och Finlands lantbruksmuseum Sarka. Som socker på botten finns pärlor från John Nurminens Stiftelses samling.

Lansering av Digimuseo.fi tjänsten på ett snabbt schema möjliggjordes av engagerade partners Arilyn, Buena, Cisco, Giosg, Insite Finland och Preacom. Vi tackar dem varmt för deras samarbete!

Museet drivs av det sociala företaget Yhteinen Perintö Oy, som ägs av FMA Creations Oy och John Nurminens Stiftelse.

Läs mer om oss

Anvisningar

Du kan välja att gå på specialutställningarna på museet på egen hand, ensam eller tillsammans med en vän, eller köpa en virtuell guidad visning tillsammans med en museiguide.


  1. Välj vilken specialutställning du vill titta på

  2. Starta utställningen genom att klicka på knappen

  3. Läs utställningens navigeringsinstruktioner och njut av utbudet. Vänligen observera att det finns ljud-, text- och videoinnehåll på alla utställningar, och att du kan byta guidningsspråket medan du är i utställningen.

  4. Efter att utställningen är slut kan du betala en frivillig stödavgift och ge oss värdefulla förslag på hur vi kan utveckla upplevelserna i fortsättningen.

  5. Tack för ditt besök!


  1. Gå till utställningskalendern och välj en specialutställning och en lämplig tidpunkt för dig och din vän, boka och betala guidningen i webbutiken.

  2. Du får en kalenderinbjudan, information om utställningen, en länk och ett lösenord. Förvara dem omsorgsfullt och dela uppgifterna med din vän! Hantera lösenordet omsorgsfullt om du inte vill ha överraskningsgäster på ditt utställningsbesök 😊

  3. När det är dags att gå på utställningen, aktivera länken, mata in lösenordet och följ utställningens instruktioner.

  4. Hälsa din vän välkommen, gå tillsammans på utställningen och njut av upplevelsen. Museet är öppet endast för er i en timmes tid!

  5. Tack för ditt besök!


  1. Gå till utställningskalendern och välj en specialutställning och en lämplig tidpunkt för dig, boka och betala guidningen i webbutiken.

  2. Du får en kalenderinbjudan, information om utställningen, en länk och ett lösenord. Förvara dem omsorgsfullt!

  3. När det är dags att gå på utställningen, aktivera länken, mata in lösenordet och vänta på att guiden och de andra utställningsbesökarna kommer till platsen.

  4. Guiden hälsar alla välkomna och berättar vad som kommer att hända på utställningen. Besökare kan ställa frågor under visningen med text eller tal. Njut av upplevelsen!

  5. Tack för ditt besök!

Se alla våra tjänster