Vad är Digimuseo.fi

Kontaktinformation

Yhteinen Perintö Oy
c/o FMA Creations Oy

FO-nummer: 3130558-7

Norra Esplanaden 35 A
00100 HELSINGFORS

[email protected]

Service

Digimuseo.fi är en tjänst med vilken du kan njuta av innehållet på museer när som helst, var som helst.

Syftet är att göra museets innehåll tillgängligt för konsumenter på ett nytt och inspirerande sätt i en digital miljö. Vi vill vara den lättanvända och föredragna plattformen för konsumenter och museer.

Digimuseo.fi utvecklar och främjar museiverksamhet och museernas samarbete samt arbetet med att bevara kulturarvet och göra det tillgängligt i digital form. Digimuseo.fi gör museitjänsterna tillgängliga för konsumenter oberoende av tid och plats och erbjuder museer teknik och anknytande tjänster för framgångsrik verksamhet i den digitala miljön.

Museet drivs av det sociala företaget Yhteinen Perintö Oy, som ägs av FMA Creations Oy och John Nurminens Stiftelse.

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Europeiska Unionen logo och teksten Finansieras av Europeiska unionen

 

Yhteinen Perintö Oy:s uppkomst

År 2014 påbörjade John Nurminens Stiftelse projektet Loki. Fem år senare utvidgades Loki till ett samprojekt med Finlands museiförbund. Syftet var att förbereda grundandet av ett nytt socialt företag. Det tilltänkta företaget skulle agera som ett digitalt utvecklingsbolag i museibranschen. Det skulle producera en digital tjänst som gör kulturarvet tillgängligt oberoende av tid och plats och fungerar som en dubbelriktad kanal som allmänheten kan använda för att dela med sig av sina egna kunskaper och berättelser.

Samprojektet utvecklades snabbt till förhandlingar om grundandet av ett företag. Uppgiften att främja förhandlingarna i Finlands museiförening ansågs vara mest naturligt lämpad för FMA Creations Oy, ett företag som Museiförbundet äger till hundra procent, och som ansvarar för de tjänster som anknyter till Museikortet.

Yhteinen Perintö Oy:s delägaravtal undertecknades i Finlands museiförbunds lokaler i Helsingfors den 1 november 2019 av FMA Creation Oy:s styrelseordförande och verkställande direktör samt av John Nurminens Stiftelses vice styrelseordförande och ombudsman. Tjänsten www.lokistories.fi, som presenterar den maritima kulturen, och som utvecklats i John Nurminens Stiftelses projekt Loki och utökats av tjänstens användare, samt FMA Creations Oy:s digitala tjänster Seinätön museo och Kysy museolta överfördes i enlighet med avtalet till det nya bolaget Yhteinen Perintö Oy.

Bolaget registrerades år 2020 och dess första tjänster offentliggjordes på internationella museidagen den 18 maj 2020, som också var Museiveckans begynnelsedag.

Medlemmar i bolagets styrelse

 • Annamari Arrakoski-Engardt

  FT, vice ordförande

 • Ville Availa

  styrelsemedlem

 • Petra Havu

  FM, ordförande

 • Juho Lipsanen

  KTM, styrelsemedlem

 • Hanno Nevanlinna

  DI, styrelsemedlem