Mikä Digimuseo

Palvelu

Digimuseo.fi on palvelu, jonka kautta voit nauttia museoiden sisällöistä missä ja milloin vain.

Julkaisemme ja ylläpidämme museoiden tuottamia digitaalisia näyttelyitä. Yksi yhteinen palvelua auttaa kuluttajia löytämään museoiden sisällöt ja parantaa niiden saavutettavuutta.

Digimuseo.fi kehittää ja edistää museotoimintaa, museoiden yhteistyötä ja kulttuuriperinnön saatavuutta. Se tuo museopalvelut kuluttajien käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta sekä tarjoaa museoille teknologian ja siihen liittyvät palvelut menestykselliseen toimintaan digitaalisessa toimintaympäristössä.

Digimuseon palveluliiketoiminnasta ja kehittämisestä vastaa yhteiskunnallinen yritys Yhteinen Perintö Oy. Yrityksen omistajia ovat FMA Creations Oy ja John Nurmisen Säätiö.

Näin vierailet digimuseossa

Digimuseon palvelut museoille

Yhteystiedot

Yhteinen Perintö Oy
c/o FMA Creations Oy

Y-tunnus: 3130558-7

Pohjoisesplanadi 35 A
00100 Helsinki

[email protected]

Henkilökunta:

Liiketoimintapäällikkö Anne Mäkijärvi
040 553 5835

Kehittämisasiantuntija Janne Tielinen
044 430 0706

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa [email protected]

Hankerahoitus

1. Digimuseo.fi-alustan palvelu- ja tuotantomallien kehittäminen sekä museoalan digitaalisen yhteistyön edistäminen 2022–2023

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

EU:n logo ja teksti Euroopan unionin rahoittama

2. Digimuseo.fi: museoiden alustaekosysteemin ja verkkokaupan kehittäminen 2021–2023

Hankkeessa Digimuseo on kartoittanut opetusalan tarpeita ilmiöoppimiseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin liittyen sekä toteuttanut näiden avulla tuotekokeiluja yhdessä museoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen aikana on onnistuttu kasvattamaan kontakteja kouluihin, lisätty digitaalisten tuotteiden tunnettuutta kouluissa ja sitoutettu museoita mukaan kehitystyöhön. Palvelutuotannolle (sis. tuotteistus, verkkokaupan kehitys ja myynti) luodaan hankkeessa kerätyn tiedon avulla kestävä toimintamalli vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yhteinen Perintö Oy:n syntyhistoria

John Nurmisen Säätiön vuonna 2014 aloittama Lokihanke laajeni viisi vuotta myöhemmin yhteishankkeeksi Suomen museoliiton kanssa, tarkoituksena valmistella yhteisen yhteiskunnallisen yrityksen perustamista. Tulevan yrityksen tarkoituksena olisi toimia museoalan digitaalisena kehitysyhtiönä ja luoda digitaalinen palvelu, joka mahdollistaisi kulttuuriperinnön saatavuuden ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä toimisi kahdensuuntaisesti yleisölle kanavana omien tietojen ja tarinoiden jakamiseen.

Yhteishanke eteni nopeassa tahdissa neuvotteluksi yhtiön perustamisesta. Neuvottelujen edistäminen Suomen museoliitossa katsottiin luontevimmin sopivan FMA Creations Oy:lle, joka on Museoliiton 100% omistama yhtiö, ja jonka vastuulla on Museokorttiin liittyvät palvelut.

Yhteinen Perintö Oy:n osakassopimus allekirjoitettiin Suomen museoliiton tiloissa Helsingissä 1.11.2019 FMA Creations Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ja John Nurmisen Säätiön hallituksen varapuheenjohtajan ja asiamiehen toimesta. John Nurmisen Säätiön Lokihankkeessa kehitetty merellisen kulttuuriperinnön ja sen kuluttajien rikastama www.lokistories.fi kuin myös FMA Creations Oy:n digitaaliset Seinätön museo– ja Kysy museolta -palvelut sovittiin siirrettäväksi uudelle Yhteinen Perintö Oy:lle.

Yhtiön perustaminen rekisteröitiin 2020 ja yhtiön ensimmäiset palvelut julkistettiin kansainvälisenä museopäivänä ja Museoviikon käynnistyessä 18.5.2020.

Yhteinen Perintö Oy:n visiona on olla kulttuuriperinnön digitaalisten palveluiden ensisijainen toimittaja. Autamme museoita menestymään digitaalisessa toimintaympäristössä luomalla kilpailukykyisen alustan museoiden digitaalisille palveluille sekä kanavan näiden palveluiden käyttäjille.

Yhtiön hallituksen jäsenet

 • Annamari Arrakoski-Engardt

  FT, varapuheenjohtaja

 • Ville Availa

  hallituksen jäsen

 • Petra Havu

  FM, puheenjohtaja

 • Juho Lipsanen

  KTM, hallituksen jäsen

 • Hanno Nevanlinna

  DI, hallituksen jäsen