Toimitusehdot

Yleiset käyttöehdot

Voimassa 1.1.2022 alkaen.

Digimuseo.fi on palvelu, jonka kautta voit tutustua museoiden virtuaalisisältöihin.

Digimuseo.fi kehittää ja edistää museotoimintaa, museoiden yhteistyötä ja kulttuuriperinnön digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Se tuo museopalvelut kuluttajien käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta sekä tarjoaa museoille teknologian ja siihen liittyvät palvelut menestykselliseen toimintaan digitaalisessa toimintaympäristössä

Tällä sivulla voit tutustua kulloinkin voimassaoleviin Digimuseo.fi:n käyttöehtoihin sekä tilausten käsittelyyn liittyviin keskeisiin periaatteisiin. Luethan toimitus- ja käyttöehdot huolella läpi ennen tilauksen tekemistä.

1. Yleistä

1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Yhteinen Perintö Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) osoitteessa www.digimuseo.fi tarjoamaan palveluun (jäljempänä ”Palvelu”) ja sen digitaalisen sisällön (jäljempänä ”Sisältö”) käyttämiseen Palveluntarjoajan ja luonnollisen henkilön (”Käyttäjä”) välillä. Sisältö käsittää museoiden Palvelun kautta tarjoaman digitaalisen sisällön, mukaan lukien näyttelyt ja mahdolliset maksulliset opastetut kierrokset.

1.2 Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Nimi: Yhteinen Perintö Oy
Osoite: Pohjoisesplanadi 35 A 00100 Helsinki
Y-tunnus: 3130558-7 (Palveluntarjoaja on merkitty kaupparekisteriin)
Arvonlisäverotunniste: FI-3130558-7
Sähköpostiosoite: [email protected]

1.3 Nämä Ehdot velvoittavat Yhteinen Perintö Oy:tä ja Käyttäjää.

2. Palvelun ja sen Sisällön käyttö

2.1 Käyttäjä saa pääsyn Palvelussa tarjolla olevaan, valitsemaansa Sisältöön sen jälkeen, kun Käyttäjä on tehnyt Tilauksen, minkä edellytyksenä Ehtojen hyväksyminen on. Palvelussa tarjolla olevaa Sisältöä voidaan ajoittain tulevaisuudessa vaihtaa, muuttaa tai päivittää Palveluntarjoajan harkinnan mukaan. Palveluntarjoajalla on myös oman harkintansa mukaan oikeus tehdä muutoksia tai poistaa osittain tai kokonaan Palvelu esimerkiksi huomioidakseen lain tai viranomaismääräysten muutokset, muutokset Palvelun ominaisuuksiin ja toimintoihin, taikka muusta vastaavasta syystä.

2.2 Käyttäjä saa Palveluun Ehtojen mukaisen pääsyn ainoastaan omaa käyttöänsä varten. Käyttäjä ei saa tehdä itse tai rohkaista, avustaa tai aiheuttaa, että joku kolmas osapuoli tekee tai yrittää tehdä mitään seuraavista:

(a) hyödyntää Palvelua kaupalliseen tai julkiseen tarkoitukseen;

(b) kopioi, toisintaa, lainaa, myy, lähettää, jakaa, uudelleen julkaisee, asettaa saataville, siirtää, levittää, poistaa, muokkaa, muuttaa tai millään muulla tavoin luovuttaa tai mukauttaa Palvelussa olevaa Sisältöä;

(c) poistaa tai muuttaa Palvelua;

(d) kiertää, muokkaa, poistaa, muuttaa tai millään muulla tavoin manipuloi mitään turvatoimia, salausta tai jotakin muuta Palvelun osana olevaa teknologiaa tai ohjelmistoa;

(e) millään tavoin pyrkii vahingoittamaan, häiritsemään tai ylikuormittamaan Palvelua tai sen Sisältöä;

(f) loukkaa tai estää toisen Käyttäjän Palvelun käyttöä;

(g) yrittää saada luvattoman pääsyn Palveluun ja Sisältöihin liittyviin verkkoihin, tietokonejärjestelmiin tai tietoihin;

(h) hyödyntää Palvelua tai sen Sisältöä mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai kolmannen oikeuksien vastaisesti; tai

(i) muutoin hyödyntää Palvelua tekijänoikeuslakien, muiden lakien tai viranomaisohjeistusten vastaisesti.

2.3 Palvelun hyödyntäminen tämän kohdan 2 vastaisesti tulkitaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, jonka johdosta Palveluntarjoaja voi päättää pääsyn Palveluun tai Sisältöön välittömin seurauksin.

3. Laitteet, järjestelmät, verkkoyhteydet ja selain

3.1 Palvelun ja Sisällön käyttö edellyttää, että Käyttäjällä on Palvelun ja Sisällön käyttöön soveltuvat laitteet, järjestelmät, verkkoyhteys sekä selain (esim. Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ja Edge). Selvyydeksi todetaan, että Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun ja Sisällön käytön edellyttämien laitteiden, järjestelmien, verkkoyhteyden sekä selaimen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kuluista.

3.2 Huomioithan, että opastusnäkymä ei välttämättä avaudu, mikäli sinulla on päällä muita tietokoneesi kameraa käyttäviä sovelluksia (esim. Microsoft Teams, Zoom, Google Meets, Photo Booth). Tällöin opastusten alustaohjelma Webex ei voi käyttää kameraasi, eikä liittyminen näin ollen onnistu. Sulje siis edellä mainitut sovellukset kokonaan, jotta kierrokselle liittyminen varmasti onnistuu.

3.3 Palvelu-opastus ei toimi Internet Explorer -selaimella.

3.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän Palvelun käytöstä, siihen vaadittavista tietotaidoista, tai mikäli pääsy Palveluun on rajoitettu johtuen internetin ylikuormituksesta tai johtuen tietokoneisiin tai muihin laitteisiin, järjestelmiin, verkkoyhteyksiin, viestintäyhteyksiin tai selaimiin liittyvistä vioista tai ongelmista.

3.5 Palvelun kautta sinun on toisinaan mahdollista päästä myös kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja niiden sisältöihin sekä heidän tietoihin ja palveluihin tai muihin Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella oleviin järjestelmiin tai sovelluksiin (”Kolmansien Palvelut”). Tällaisia Kolmansien Palveluita koskee useimmissa tapauksissa omat erilliset käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä, joihin Palveluntarjoaja pyytää Käyttäjää tutustumaan. Palveluntarjoaja ei pysty millään tavalla valvomaan Kolmansien Palveluita. Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa ole vastuussa Kolmansien Palveluista ja Käyttäjä siirtyy Kolmansien Palveluihin aina omalla vastuullaan.4. Tilauksen tekeminen ja Sisällön toimittaminen

4.1 Käyttäjä voi halutessaan tehdä Palvelun kautta Sisällön kertatilauksia. Osa Sisällöistä on maksuttomia ja osa maksullisia. Mikäli kyse on maksullisesta Sisällöstä, tilaus tapahtuu Käyttäjän suorittamaa maksua vastaan. Palveluun kuuluu näyttely- tai museokohtaiset sivut, joiden kautta Käyttäjä saa tarkemmat tiedot kulloinkin tarjolla olevasta Sisällöstä sekä verkkokaupan ostoskoritoiminto mukaan lukien ominaisuudet, jotka välitetään maksupalveluntarjoajan toimesta.

4.2 Palvelun kieli on suomi, ruotsi tai englanti, ellei toisin erikseen ilmoiteta. Tilaukset tehdään suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

4.3 Palveluntarjoaja tallentaa tehdyn sopimuksen ja toimittaa Käyttäjälle ilmoituksen tilauksen vastaanottamisesta (”Tilausvahvistus”) mahdollisimman pian tilauksen tekemisen jälkeen ja saatuaan tiedot tilauksesta. Tilausvahvistus toimitetaan Käyttäjän tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä sitoutuu tilauksen tehtyään tarkkailemaan sähköpostikansioitaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.

4.4 Mikäli Käyttäjä ei saa Tilausvahvistusta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen kahden (2) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä, tai havaitsee vastaanotetussa Tilausvahvistuksessa syöttövirheitä, tulee Käyttäjän olla yhteydessä Palveluntarjoajaan.

4.5 Palveluntarjoaja toimittaa Sisältöön pääsyn mahdollistavat linkit ja käyttöohjeet Käyttäjälle sähköpostitse Tilausvahvistuksen yhteydessä.

5. Hinnat ja maksuehdot

5.1 Tuotteen hinta ilmoitetaan Palvelussa kunkin Sisällön kohdalla erikseen. Sisällön hinta on aina Sisällön yhteydessä tilaushetkellä näkyvä hinta. Sisältö voi olla myös maksuton, mikäli Sisällön yhteydessä on näin ilmoitettu. Palvelussa hinnat ja mahdolliset toimituskulut ilmoitetaan Käyttäjälle euroissa (EUR), sisältäen mahdolliset arvonlisäverot ja muut verot. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

5.2. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa, evätä tai keskeyttää Sisällön tilaus ja toimittaminen tarvittaessa, esimerkiksi mikäli Käyttäjä on olennaisesti rikkonut näitä Ehtoja tai Käyttäjän maksusuoritus epäonnistuu kokonaan tai osittain. Maksun epäonnistuminen ei poista Käyttäjän olemassa olevia maksuvelvoitteita.

5.3 Palvelun maksuominaisuudesta vastaa maksupalveluntarjoaja Paytrail Oy. Sisältöä koskevat tilaukset voidaan maksaa verkkokaupassa kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, kuten verkkopankkimaksulla ja luottokortilla. Tutustuthan huolella myös maksupalveluntarjoajan asettamiin ehtoihin, joista selviää tarkemmat maksua koskevat edellytykset.

6. Tilaus

6.1 Tilaamalla Sisältöä Palvelun kautta Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot.

6.2 Sisältöä koskevasta tilauksesta tulee osapuolia sitova sillä hetkellä, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt Käyttäjälle Tilausvahvistuksen, mukaan lukien kopion tai linkin näihin Ehtoihin. Nämä Ehdot ja Tilausvahvistus yhdessä muodostavat sopimuksen Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille. Lisäksi Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään Ehdot Palvelun kautta Käyttäjän tarkasteltavana.

6.3 Sisältö toimitetaan Käyttäjälle, ja se on Käyttäjän saatavilla, Tilausvahvistuksessa mainittuna ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Tilausvahvistuksessa annetun ajanjakson ajan.

6.4 Sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on. Palvelun luonteesta johtuen Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa yleisistä tietoliikenteen häiriöistä, katkoksista tai muista Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista, eikä takaa, että Palvelu ja/tai Sisältö on aina virheetöntä ja häiriöttömästi saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa kolmansien vaikutuspiiriin ja vastuulle kuuluvista seikoista, kuten opastettujen kierrosten opastuksista ja niiden sisällöstä, taikka aika ajoin muuttuvasta Sisällöstä.

6.5 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä Sisällön tilausta esimerkiksi tilanteessa, jossa Käyttäjän maksu on epäonnistunut. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus perua Käyttäjän tilaus, jos Käyttäjä on olennaisesti rikkonut näitä Ehtoja.

7. Peruuttamisoikeus

7.1 Käyttäjällä on oikeus peruuttaa koko Sisällön tilaus tai osia tilauksesta ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Sisältöä koskeva sopimus on tehty. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajalle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Käyttäjä voi käyttää myös Tilausvahvistukseen liitettyä peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Käyttäjä lähettää ilmoituksensa peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

7.2 Käyttäjällä ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta, jos Sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen neljäntoista (14) päivän peruuttamisajan päättymistä Käyttäjän ennakkosuostumuksen johdosta. Sisällön toimittamisen ajankohdan nimenomainen valinta ja/tai sopiminen tilausvaiheessa katsotaan Käyttäjän nimenomaiseksi ennakkosuostumukseksi aloittaa toimitus Käyttäjän valitsemana ajankohtana.

7.3 Jos Käyttäjä peruuttaa sopimuksen, Palveluntarjoaja palauttaa Käyttäjälle kaikki Käyttäjältä saadut suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Palveluntarjoaja suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota Käyttäjä on käyttänyt tilauksen tehdessään, ellei Käyttäjä nimenomaisesti ole suostunut muuhun ja joka tapauksessa siten, että Käyttäjälle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Jos Sisällön toimitus on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä Käyttäjän ennakkosuostumuksella, on Käyttäjä velvollinen maksamaan toimitetusta Sisällöstä kohtuullisen korvauksen.8. Vahingonkorvaus

8.1 Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan toiselle osapuolelle toiminnallaan, Palvelun tai Sisällön käytöllä tai näiden Ehtojen rikkomisella aiheutuneet välittömät vahingot.  Kummankaan osapuolen kokonaisvastuu ei kuitenkaan missään tilanteessa ylitä suurempaa seuraavista: 100 euroa tai Käyttäjän Palveluntarjoajalle maksamaa rahasummaa vaatimuksen perusteena olevasta Palvelusta tai Sisällöstä.

8.2 Osapuolet eivät missään tilanteessa ole toisilleen vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tulojen menetyksestä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä toisin johdu.

9. Immateriaalioikeudet

9.1 Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet Palveluun ja Sisältöön kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille lisenssinantajille. Näiden Ehtojen alla ei ole tarkoitus siirtää tai luovuttaa omistus- tai immateriaalioikeuksia osapuolten kesken Palveluun tai sen Sisältöön.

9.2 Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ja Sisältöä ainoastaan yksityiseen käyttöön näiden Ehtojen mukaisesti, paitsi mikäli osapuolet ovat kirjallisesti etukäteen toisin sopineet.

9.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää julkisesti, tallentaa, kopioida, julkaista, lähettää edelleen, saattaa yleisön saataville tai muutoinkaan hyödyntää Sisältöä tai Palvelua tavalla, joka loukkaa Palveluntarjoajan, Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden tai lisenssinantajien immateriaali-oikeuksia tai muita oikeuksia.

9.4 Selvyydeksi todetaan, että Palveluntarjoajalla on lisäksi ilman etukäteistä ilmoitusta ja ilman aiheetonta viivytystä oikeus esimerkiksi poistaa Palvelusta sellainen Sisältö, joka rikkoo näitä Ehtoja, Suomen lakia tai loukkaa kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia taikka on muutoin loukkaavaa tai hyvän tavan vastaista.

10. Asiakastuki ja Yhteydenotto Palveluntarjoajaan

10.1 Palveluntarjoaja palvelee suomen ja ruotsin kielellä.

10.2 Mikäli Käyttäjä havaitsee Palvelussa tai Sisällössä virheitä, tai Käyttäjä on muusta syystä tyytymätön Palveluun tai sen Sisältöön ja haluaa tehdä valituksen Palveluntarjoajalle, Käyttäjää pyydetään olemaan yhteydessä Palveluntarjoajaan.

10.3 Yhteydenoton voi tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse edellä kohdassa 1.2 esitettyjen yhteystietojen välityksellä.

11. Tiedonannot asiakkaille

11.1 Palveluntarjoaja voi lähettää ilmoituksia Käyttäjälle sähköpostitse tai tekstiviestillä. Ilmoitukset voivat sisältää olennaisia tietoja tilauksista, päivityksistä ja muutoksista Palveluun.  Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ilmoitukset välittömästi silloin, kun ne lähetetään sähköpostilla tai tekstiviestillä.

11.2 Palveluntarjoajan katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa, kun se on lähettänyt ilmoitukset Käyttäjän Palveluntarjoajalle viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon riippumatta siitä, että Käyttäjä ei enää käytä tällaisia osoitteita tai että ne eivät muutoin ole käyttökelpoisia.

12. Muutokset sopimukseen

12.1 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä näihin Ehtoihin muutoksia. Mikäli kyse on Käyttäjän kannalta merkittävästä muutoksesta, Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta ja mahdollisista muutoksen perusteista Käyttäjälle sähköpostilla, Digimuseo.fi:n nettisivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisista muutoksista viimeistään 30 päivää ennen muutosten astumista voimaan. Muutokset, jotka ovat selkeästi Käyttäjän eduksi, astuvat voimaan välittömästi.

12.2 Palveluntarjoajalla on oikeus ilman Käyttäjän ennalta antamaa suostumusta siirtää näihin Ehtoihin ja tilaukseen perustuvat oikeutensa, vaateensa ja velvoitteensa sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jonka voidaan kohtuudella olettaa täyttävän Ehtojen ja tilauksen mukaiset velvoitteet tyydyttävällä tavalla. Käyttäjä ei voi luovuttaa näihin Ehtoihin tai tilaukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kokonaan tai osittain millekään kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

13. Pätemättömät määräykset

13.1 Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, ei tällainen täytäntöönpanokelvottomuus tai pätemättömyys vaikuta tai aiheuta muiden Ehtojen pätemättömyyttä tai täytäntöönpanokelvottomuutta ja Ehtoja tai sellaista määräystä noudatetaan pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

14. Ylivoimainen este

14.1 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä tai Ehtojen mukaisen velvoitteen täyttämättä jättämisestä siinä määrin, kun se johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä tai tapahtumasta, joka ei ole kohtuudella osapuolen vältettävissä ja joka tosiasiallisesti estää joko kokonaan tai osittain osapuolen velvoitteiden suorittamisen eikä johdu osapuolen omasta menettelystä. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi luonnonilmiöt, tietoliikenteen häiriöt, verkkohyökkäykset, viranomaisten määräykset tai muut vastaavat tapahtumat, joihin osapuolet eivät ole kohtuudella voineet sopimuksen tekohetkellä varautua.

15. Luopuminen

15.1 Mikäli Palveluntarjoaja jättää käyttämättä jotakin Ehtoihin perustuvaa oikeuttaan tai vaatimasta Ehtoihin perustuvan Käyttäjän velvollisuuden suorittamista tai jättää käyttämättä jotakin sen oikeussuojakeinoja reaktiona Käyttäjän tekemään Ehtojen loukkaamiseen, Palveluntarjoajan ei voida katsoa hyväksyneen Käyttäjän tekemää Ehtojen loukkaamista tai antaneensa hyväksyntäänsä vastaaville tulevaisuuden rikkomuksille.

16. Lainvalinta ja riitojen ratkaisu

16.1 Näistä Ehdoista aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

16.2 Osapuolten väliset, näihin Ehtoihin, Palveluun tai Sisältöön liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sovinnollisesti neuvottelemalla.

16.3 Jos osapuolten näihin Ehtoihin, Palveluun tai Sisältöön liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariita-lautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariita-lautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

16.4 Verkkovälitteinen riidanratkaisuforum ODR (Online Dispute Resolution Platform):https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI

16.5 Ehtoja, Palvelua ja Sisältöä koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.  Käyttäjän elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Käyttäjä voi nostaa myös näihin Ehtoihin, Palveluun tai Sisältöön liittyviä riitaisuuksia koskevan kanteen Palveluntarjoajan toimipaikan käräjäoikeudessa.