Museoiden digitaaliset sisällöt osaksi opetusta

Digimuseon kouluille suunnatulle sivustolle on koottu digitaalisia oppimisympäristöjä: näyttelyitä, pelejä ja taidetta. Näihin on saatavilla myös opastuksia, erilaisia tehtäväpaketteja, aineistoja ja ohjeita

Museot saavutettaviksi kaikille kouluille

Digimuseo pilotoi erikseen valittujen koulujen kanssa museoiden tuottamia digitaalisia oppimisympäristöjä (mm. näyttelyt, opastukset, taidekokemukset ja pelit) keväällä 2024.

Sivustoa tullaan kehittämään pilotissa kerättyjen kokemusten ja palautteen avulla. Kehitystyö ajoittuu vuodelle 2024.

Miksi koulut ovat museoille tärkeä kohderyhmä?

Museot eivät ole kaikille kouluille saavutettavissa mm. maantieteellisten tekijöiden vuoksi. Lasten osallisuus kulttuuriin ja taiteeseen ei toteudu tasavertaisesti, sillä keskeiset museoiden näyttelyt keskittyvät usein suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Digimuseo kokoaa suomalaisten museoiden digitaalisia sisältöjä yhteiselle alustalle, jossa virtuaalinäyttelyt ja opetukseen liittyvät sisällöt tuodaan osaksi opetusta – helposti saavutettavina ja yhden palvelun kautta.

Haluamme tarjota jokaiselle peruskoululaisella mahdollisuuden yhdenvertaiseen oppimisympäristöön, kotipaikasta riippumatta.​

Siirry pilottisivulle

Kouluille (salasanasuojattu)

Toteutuksen takana Digimuseo.fi

Digimuseo.fi kehittää ja edistää museotoimintaa, museoiden yhteistyötä ja kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta. Se tuo museopalvelut kaikkien käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta.

Digimuseon ja koulujen yhteistyöhön sekä oppimisympäristöjen että sisältöjen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä:

Janne Tielinen
Kehittämisasiantuntija
[email protected]
044 430 0706

Kuva: Ilona Juntura