John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön kulttuuritoiminnan pohjana on merihistoria, merellinen kulttuuriperintö sekä säätiön laaja meritaide-, meriantiikki ja antiikkikarttakokoelmat.

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö toteuttaa tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistaa meren tarinoiden välittymisen eteenpäin jälkipolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.

Haluamme kertoa meren tarinaa: meren, joka toimii meille suomalaisille siltana maailmaan. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella. Toimintamme monimuotoisuus tekee meistä ainutlaatuisen: työskentelemme Itämeren hyväksi yli sukupolvien.