John Nurminens Stiftelse

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och verkningsfullhet.

Stiftelsens kulturverksamhet som betonar sjöhistoria har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia, samt att göra dessa kända. Basen för verksamheten är stiftelsens samlingar av havskonst, marinantikviteter och antika kartor.

Vi vill berätta havets historia: havet, som fungerar som en bro till världen för oss finländare. Det är viktigt att göra berättelsen om havet och dess historia känd för att vi samtidigt lär oss förstå varför vårt unika Östersjön även måste skyddas.