Perspektiv

Upplev det förlorade Åbo i e-tjänsten Digimuseet

De virtuella besöken i Åbo före branden år 1827 är gjorda som vyer i 360 grader i en digital modell baserad på ett omfattande forskningsarbete. Turku Åbo 1827 öppnar i e-tjänsten Digimuseet tisdagen den 25 maj 2021.

Åbo brand år 1827 lade en stor del av den gamla staden i ruiner. Efter branden planlades Åbo på nytt och endast på några få ställen blev spår av den medeltida stadsstrukturen kvar. Hur såg Åbo ut innan branden? Som en del av projektet Museum för historia och framtiden har Åbo stad låtit göra en modell i 3D över den förlorade staden.

– Ett mångdisciplinärt arbetssätt och nya intresse- och samarbetsgrupper är en central del av planeringen av det nya museet. Modellen och den virtuella upplevelsen som nu visas har fungerat som ett jättelikt testningsfält i det förberedande arbetet. Det återstår att se vilka applikationer och tillämpningar en ständigt förnyad teknik kommer att möjliggöra i framtiden. I 3D-modellen vore det intressant att förverkliga till exempel en flerdimensionell animation och interaktiva virtuella upplevelser, säger Joanna Kurth, projektchef för Museum för historia och framtiden.

3D-modellen bygger på historiskt material och en lång forskningsprocess

Stadsvyerna som kan upplevas i Digimuseet är skapade med hjälp av olika dokument som till exempel brandförsäkringar och andra besiktningar samt jämförande tolkningar av landskapsbilder och teckningar. I huvudsak bygger de digitala modellerna av byggnaderna på textmaterial om tomternas byggnadsbestånd, främst husesynsdokument och brandförsäkringsbrev från medlet av 1700-talet framåt. Modellen går att uppdatera när nya forskningsresultat om Åbos historia fås. Fil. dr, arkitekt Panu Savolainen har ansvarat för forskningsarbetet och Museicentralens sakkunniga har deltagit med att ta fram innehållsinformation. För det tekniska förverkligandet står Zoan Ab.

Lantmäteridirektören Johan Tillbergs karta från 1808 över tomtindelningar jämsides med terrängkartan över dagens Åbo har stått som grund för modellen. Stadsvyerna är fortfarande delvis bristfälliga, eftersom det digitala rekonstruerandet av Åbo 1827 i detta skede har fokuserat på stadskärnan och åstränderna. Samarbetet med Panu Savolainen och Zoan Ab kommer att fortsätta, och modellen uppdateras under kommande år.

3D-modellen kan liknas vid en digital modellera för framställande av historian, och den kan användas som bas för olika produkter och besökarupplevelser. Den kan till exempel vara en plattform för förstärkt verklighet som breder ut sig i stadsbilden, eller en grund för spelvärldar både i pedagogiskt och i underhållningssyfte. I planerna ingår även att öppna modellen för samarbetspartners för fri användning.

Välkommen till Åbo våren 1827!

Den 25 maj 2021 öppnar Åbo stad och Museum för historia och framtiden totalt 15 stadsvyer i 360 grader över 1820-talets Åbo. Turku Åbo 1827 är en förtrollande upplevelse för alla som är intresserade av Åbos historia och den föränderliga stadsmiljön.

Stadsvyerna som har valts ut innehåller detaljer som många finländare kan känna igen: bekanta byggnader eller andra fixpunkter i landskapet. Tidsresan till Åbo år 1827 bjuder dessutom på ett bredare perspektiv på förändringar i stadsmiljön. Motsvarande byggnader som de som nu kan ses i det virtuella landskapet fanns även i andra städer i Finland.

Turku Åbo 1827 kan upplevas i Digimuseet. Tjänsten kan användas i browsern både på datorn och i mobilen. Den kräver ingen särskild applikation. Ett besök på egen hand i det digitala landskapet är avgiftsfritt. Infopunkter ger koncisa fakta om kvarteren och byggnaderna. Gruppguidningarna, som kan bokas via Digimuseet, ger en mera ingående upplevelse av de historiska stadsvyerna.

Ytterligare information och förfrågningar

Joanna Kurth, projektchef
Museum för historia och framtiden, Åbo stad
tfn 050 371 0259, [email protected]

Janne Tielinen, utbildningsspecialist
Yhteinen Perintö Oy – Digimuseet
tfn 044 430 0706, [email protected]