Turku Åbo 1827

Välkommen till Åbo våren 1827!

Hösten 1827 ödelade Åbo brand den dåtida staden med rötter i medeltiden. Endast ett fåtal byggnader från tiden före branden har bevarats till våra dagar. En 3D-modell har skapats baserats på ett omfattande forskningsarbete som grundar sig på brandförsäkringsbrev, byggnadsritningar och avbildningar av staden. Modellen har tagit visuell form i virtuella stadsvyer i 360 grader. Hur såg staden ut innan branden? Kom med på en tidsresa!

Boka guidning
Iso Kirkkokatu, Turku