Puheenvuoro

Koe Turun vanha kaupunkikeskusta Digimuseo.fi-palvelussa

kuva isolta kirkkokadulta vanhasta Turusta

Virtuaalivierailu vuoden 1827 paloa edeltävässä Turussa on toteutettu 360°-näkyminä, jotka on kuvattu laajan tutkimustyön pohjalta syntyneestä kaupunkimallinnoksesta. Turku Åbo 1827 on nyt avoinna Digimuseo.fi-palvelussa. 

Turun palo syyskuussa 1827 tuhosi suuren osan silloisen kaupungin rakennuksista. Palon jälkeen kaupunki kaavoitettiin uudelleen ja vain paikoitellen jäi jäljelle viitteitä keskiajalta peräisin olleesta vanhasta kaupunkirakenteesta. Millainen oli Turku ennen paloa? Turun kaupunki on 3D-mallintanut paloa edeltänyttä kaupunkia osana Historian ja tulevaisuuden museo -hanketta.

– Nyt esittelyssä oleva mallinnostyö ja virtuaalikokemus toimii isona testikenttänä uuden museon suunnittelussa. Monialainen yhteistyö ja uudet sidosryhmät ovat olennainen osa suunnittelua. Jää nähtäväksi, minkälaisia sovelluksia kehittyvä tekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa. Mallin pohjalta olisi mielenkiintoista toteuttaa ainakin 360-animaatioita ja malliin sijoitettuja vuorovaikutuksellisia virtuaalikokemuksia, sanoo hankepäällikkö Joanna Kurth Historian ja tulevaisuuden museosta.

3D-mallin lähtökohtana  historialliset  aineistot  ja tutkimusprosessi

Digimuseossa koettavana oleva kaupunkimaisema on laadittu käyttäen erilaisten aineistojen, kuten palovakuutuksien ja muiden katselmuksien sekä maisemakuvien ja piirustuksien ristiin tulkintaa. Pääasiassa mallinnetut rakennukset perustuvat tonttien rakennuskantaa koskeviin tekstimuotoisiin aineistoihin. Nämä asiakirjat ovat 1700-luvun puolestavälistä lähtien laadittuja katselmusasiakirjoja sekä palovakuutusasiakirjoja. Mallia voidaan päivittää sitä mukaan, kun tutkimus tuo uutta tietoa Turusta. Tutkimustyöstä on vastannut FT, arkkitehti Panu Savolainen. 3D-mallin teknisestä toteutuksesta vastaa Zoan Oy.

3D malli toimii ikään kuin historian esittämisen muovailuvahana, josta voidaan toteuttaa erilaisia tuotteita ja kävijäkokemuksia. Malli voi muun muassa toimia kaupunkikuvaan levittäytyvän lisätyn todellisuuden pohjana tai sen päälle voi rakentaa esimerkiksi pelejä sekä opetukselliseen että viihdekäyttöön. Suunnitelmissa on myös avata mallia yhteistyökumppaneiden vapaaseen käyttöön.

Tervetuloa vuoden 1827 Turkuun!

Turun kaupunki ja Historian ja tulevaisuuden museo avaa yhteensä 15 kappaletta 360-näkymää 1820-luvun Turusta. Näistä moni suomalainen tunnistaa jotain tuttua: tuttuja rakennuksia ja muita kiinnekohtia maisemassa. Aikamatka vuoden 1827 Turussa antaa myös laajemmin näkökulmaa kaupunkiympäristön muutoksiin. Katukuvasta näkyviä rakennuksia vastaavia löytyi Turun lisäksi myös muista Suomen kaupungeissa. Turku Åbo 1827 on kiehtova kokemus kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Turun historiasta ja sen muuttuneesta kaupunkiympäristöstä. Tutustu Turku Åbo 1827 malliin.

Palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla eikä se vaadi erillisen sovelluksen asentamista laitteelle. Omatoiminen vierailu digimaisemassa on maksutonta. Kaupunkikuvaan lisätyt hot spotit tarjoavat kiteytettyä faktaa kortteleista ja rakennuksista. Kokemusta voi syventää virtuaaliopastuksilla, jotka ovat varattavissa Digimuseo-palvelun kautta.

Lisätietoa antavat:

Joanna Kurth, hankepäällikkö
Historian ja tulevaisuuden museo, Turun kaupunki
050 371 0259, [email protected]

Janne Tielinen, kehittämisasiantuntija
Yhteinen perintö Oy – Digimuseo.fi
044 430 0706, [email protected]