Puheenvuoro

Liity mukaan kasvavaan Digimuseo.fi-palveluun

Digimuseo.fi on museoille suunniteltu digitaalinen alusta, jossa julkaistaan ja ylläpidetään museoiden tuottamia digitaalisia näyttelyitä. Palvelun verkkokaupan ja opastusjärjestelmän kautta digitaalisiin näyttelyihin voidaan asettaa myyntiin erilaisille yleisöille suunnattuja virtuaalisia opastuksia. Tarjoamme museoille yhteistyökumppaneita digitaalisiin tuotantoihin ja kehitämme palvelua museoiden ja yleisöjen tarpeet huomioiden.

Miten liittyminen Digimuseo.fi-palveluun tapahtuu?

Pidämme aina ensivaiheessa museon kanssa yhteisen palaverin, jossa käymme läpi asiakkaan tarpeet ja toiveet: Mikä on museon tavoite, millaisia digitaalisia sisältöjä museo aikoo hyödyntää ja millaisia asiakasryhmiä niillä aiotaan tavoitella? Käymme keskusteluissa läpi myös ajatuksia digitaalisesta yleisötyöstä ja siihen soveltuvista palvelutuotteista. Keskusteluiden johtaessa palvelusopimukseen solmimiseen, siirrymme tuotantovaiheeseen.

Tuotannon keskiössä ovat digitaaliset sisällöt ja niitä parhaiten tukevat tekniset ratkaisut. Autamme museota kumppanin valinnassa ja tuotannon käynnistämisessä. Digimuseon asiantuntijat auttavat  projektinhallinnassa ja esimerkiksi sovittujen työvaiheiden edistämisessä, jotta työ valmistuu aikataulussa. Ennen digitaalisen näyttelyn tai sisältökokonaisuuden valmistumista, teemme yhdessä osapuolten kanssa tarvittavat testaukset ja viimeistelyt.

Sovimme museon kanssa ennakkomarkkinoinnista ja muista markkinointitoimenpiteistä, jonka jälkeen julkaisemme uuden näyttelyn ja tuomme palvelutuotteet myyntiin.

Digimuseo.fi-palvelun näyttelytarjonta laajenee jatkuvasti

Voit tutustua tällä hetkellä 23 erilaiseen näyttelyyn, kuten esimerkiksi Ateneumin taidemuseon Suomen taiteen tarina näyttelyyn tai voit vaikkapa tehdä aikamatkan vuoden 1827 Turkuun ja liikkua kaupungin kaduilla, ajassa ennen paloa.

Monissa näyttelyissä museoammattilaisten näkemyksellinen ja pitkäjänteinen työ lyövät kättä digitaalisen toteutustavan kanssa. Digitaalisten näyttelyiden perustana voivat olla kokoelmat ja niiden saavutettavuuden edistäminen. Sisällöt voidaan koota ja tarjota käyttäjille myös toisin. Moniammatillisen työryhmätyön kautta esimerkiksi vuoden 1827 Turku näyttäytyy mallinnettuna digitaalisena versiona uudella tavalla – historia herätetään henkiin. Digitaalisissa sisällöissä ja tarinankerronnassa on vain taivas rajana.

Voit lukea lisää erilaisista digitaalisista toteutuksista blogissamme. Uusia ideoita ja rohkeita avauksia tarvitaan myös lisää!

Palvelun 1. mainoskampanjan kärkenä Suomen taiteen tarina

Ateneumin taidemuseon ensimmäinen näyttely Digimuseossa, Suomen taiteen tarina, julkaistiin 28.10. Marraskuussa aloitettiin Digimuseo.fi -palvelun mainoskampanja Sanomien kanavissa, jonka tavoitteena oli nostaa palvelun tunnettuutta. Osana kampanjaa Ateneumin taidemuseo tarjosi marraskuun ajan Museokorttietuna osallistumisen virtuaaliopastuksille puoleen hintaan. Kampanjoinnin tuloksena kaksi opastusta myytiin loppuun ja kampanja vaikutti positiivisesti myös myöhemmin joulu-tammikuussa järjestettäviin opastuksiin. Asiakkailta saatu palaute opastuksista on ollut positiivista. Kampanja toi palvelun käyttöön selkeän kävijäpiikin.

Yhdessä enemmän!

Digimuseo.fi alusta on suunniteltu museoiden digitaalisten sisältöjen sekä tuotteiden hallintaan ja myyntiin. Museot saavat alustalle omat käyttäjätunnuksensa ja oikeudet omien sisältöjen hallintaan ja esimerkiksi virtuaaliopastusten myyntiin. Digimuseo tarjoaa museoille käyttäjätuen ja kouluttaa museokäyttäjät alustan ja sen työkalujen sujuvaan käyttöön. Koska palvelu on museoille yhteinen, jaamme hyviä käytäntöjä museoiden kesken mielellämme.

Kiinnostuitko Digimuseosta?

Varaa esittelyaika meiltä. Kartoitetaan yhdessä teille sopivat ratkaisut! Lue lisää myös https://digimuseo.fi/museoille/

Anne Mäkijärvi
Liiketoimintapäällikkö
[email protected]
040 553 5835

Janne Tielinen
Kehittämisasiantuntija
[email protected]
044 430 0706

Digimuseo.fi-palvelua ylläpitää Yhteinen perintö Oy, jonka omistajia ovat Suomen museoliiton alainen yritys FMA Creations Oy ja John Nurmisen Säätiö. Autamme museoita menestymään digitaalisessa toimintaympäristössä.