Perspektiv

Välkommen att besöka Observatoriet på Vårdberget virtuellt i Digimuseet

Observatoriet på Vårdberget

Stiftelsen för Åbo Akademi uppmärksammar den europeiska stiftelsedagen 1 oktober med att öppna en virtuell upplevelse av Observatoriet i webbportalen Digimuseet. I den digitala utställningen kan man uppleva Observatoriet i form av vyer i 360 grader samt läsa mera om arkitekturen och byggnadens historia.

– Stiftelsen för Åbo Akademi äger många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Åbo. Att vårda byggnadsarvet och göra byggnaderna tillgängliga för allmänheten är en del av stiftelsens kulturbärande syfte. Lanseringen av Observatoriet i Digimuseet är ett sätt att förverkliga detta, då det blir möjligt för vem som helst, var som helst att när som helst göra ett virtuellt besök i den vackra observatoriebyggnaden, säger Lasse Svens, skattmästare på Stiftelsen för Åbo Akademi.

Stiftelsen för Åbo Akademi köpte Observatoriet av Åbo stad 2007, och sedan 2008 har stiftelsens kansli funnits i byggnaden.

I den digitala utställningen kan man bekanta sig med Observatoriet i form av vyer i 360 grader samt läsa mera om både byggnadens och stiftelsens historia. Lättöppnade inforutor ger mer information om arkitekturen, interiörerna och byggnadens historia. Observatoriet som är ritat av Carl Ludvig Engel stod klart 1819, men tiden som verksamt observatorium blev kort. Observatoriet klarade Åbo brand 1827 med endast obetydliga skador, men då Akademien efter branden flyttades till Helsingfors följde den astronomiska utrustningen med och installerades i det nya observatoriet som stod klart 1834. Åbo sjöfartsskola, sedermera Åbo navigationsskola, fungerade i byggnaden i 130 år. Efter detta fungerade Observatoriet länge som museum, först för Åbo Sjöfartsmuseum och efter det verkade Åbo konstmuseum tillfälligt i byggnaden.

Besökarna får under den virtuella rundvandringen veta mer om stiftelsens verksamhet och bekanta sig med några konstskatter ur stiftelsens konstsamling. I Digimuseet är det dessutom möjligt att klättra högst upp i tornet och njuta av den vidsträckta utsikten från Vårdberget.

Observatoriet är den andra byggnaden Stiftelsen för Åbo Akademi lanserar i Digimuseet. Först ut var museet Ett Hem som öppnades i Digimuseet i maj i samband med museets 90-årsdag.

Observatoriet kan besökas digitalt på webbplatsen digimuseo.fi/sv/utstallningar/observatoriet-pa-vardberget/.

Materialet finns tillgängligt på svenska, finska och engelska. Tjänsten kräver ingen särskild applikation utan besöks via webbläsaren på mobilen, pekplattan eller på datorn. Det är avgiftsfritt att på egen hand göra ett virtuellt besök i de digitala utställningarna.

Fysiska besök i Observatoriet är möjliga under stiftelsedagen lördagen den 1 oktober då saxofonensemblen Saxtronauts uppträder under två musikaliska rundvandringar kl. 12 och kl. 15. Begränsat antal platser. Mer information och platsbokning.

– Ensemblen Saxtronauts bjuder på en unik konsertupplevelse i det vackra Observatoriet på Vårdberget och i det intilliggande Vattenlagret. Medan den astronomiinspirerade ensemblen uppträder kan besökare röra sig fritt i byggnaden. Saxtronauts spelar också i Sibeliusmuseum nästa dag, söndagen 2 oktober kl. 14–15.30, berättar kulturproducent Johannes Juva.

Konserten i Sibeliusmuseum ingår i inträdesavgiften (7 € / 5 € / museikort).

Tilläggsinformation / Digimuseet:
Kommunikatör Heidi Furu
Tfn 050 328 0014
[email protected]
stiftelsenabo.fi

Tilläggsinformation / Saxtronauts:
Kulturproducent Johannes Juva
Tfn 050 409 6436
[email protected]
sibeliusmuseum.fi

Det samhälleliga företaget Yhteinen Perintö Oy ansvarar för verksamheten vid Digimuseo.fi. Ägare till företaget är FMA Creations Oy, som administreras av Finlands museiförbund, samt John Nurminens stiftelse.

 Även flera andra museer i Åbo har utställningar i Digimuseet, såsom Apoteksmuseet och Qwenselska Gården, Forum Marinum, Wäinö Aaltonens museum och Klosterbacken.