Puheenvuoro

Neljä museota pilotoi digitaalista luokkaretkeä

Digimuseo.fi-palvelu pilotoi yhdessä Ilmailumuseon, Forum Marinumin, Turun museokeskuksen ja Suomen maatalousmuseo Saran kanssa digitaalista luokkaretkeä. Luokkaretket on suunnattu erityisesti 5–6 luokkalaisille ja niiden myynti kouluille käynnistyy huhtikuun aikana.

Kokeilujen kautta lisää asiakasymmärrystä

Digitaalinen luokkaretki on osa Digimuseon laajempaa tavoitetta tuoda museoiden asiantuntemusta ja kokoelmia osaksi perusopetusta sekä edistää koulujen ja museoiden yhteistyötä digitaalisten palveluiden avulla. Pilotin tavoitteena on lisätä museoiden tarjoamien virtuaaliopastusten myyntiä kouluille, saada opettajilta palautetta digiopastusten ja –vierailujen mahdollisuuksista sekä kerryttää tietoa tuotteen vastaanotosta kouluissa.

Korona-aika antoi monelle museolle kokemuksia digitaalisten palveluiden esimerkiksi virtuaaliopastusten tarjoamisesta erilaisille ryhmille, mutta tuotteistusta kohderyhmien mukaan ja erityisesti myyntisesonkeja ei ole vielä täysin pystytty hyödyntämään. 

Työnjako pilotissa on ollut selkeä: museot vastaavat näyttelyiden ja opastusten tarjoamisesta sekä digitaalisiin luokkaretkiin liittyvistä tehtäväpaketeista ja Digimuseo.fi vastaa puolestaan myynnistä, varauksista, opastusalustasta sekä maksuliikenteestä. Vaikka kokonaisuus on huolella suunniteltu yhdessä Digimuseon ja museoiden kesken, kokeilu tarjoaa varmasti rutkasti ajatuksia palvelupolkujen kehittämiseen ja myynnin tehostamiseen.

Digitaalisuuden hyödyt esille

Osallistuminen digitaaliselle luokkaretkellä tehdään kouluille mahdollisimman helpoksi. Kokemus on kokonaan verkossa ja osallistuminen onnistuu koululuokasta käsin etänä. Digitaalinen luokkaretki on myös opettajan näkökulmasta turvallinen ja helppo: ei siirtymiä paikasta toiseen, eikä aikataulusäätöjä. Osallistuminen luokasta käsin tapahtuu yhden laitteen välityksellä esimerkiksi isolta screeniltä. Kokemus on siis luokalle yhteinen, eikä erillisiä laitteita oppilaille ei tarvita.

Mukana jokaisella luokkaretkellä on museon asiantunteva opas. Itse retkellä opettajan rooli on pitää ohjat käsissä luokassa ja tarpeen tullen välittää kysymyksiä oppaalle, mutta parhaimmillaan vuorovaikutus oppaan ja luokan kesken syntyy myös suoraan.

Myyntikampanja käynnistyy huhtikuussa

Digitaalisten luokkaretkien myyntikampanja kouluille käynnistetään huhtikuun loppupuolella. Koska pilottimuseot sijaitsevat Etelä- ja Varsinais-Suomessa, painotetaan myynnissä hieman enemmän alueita, joille pilottimuseot eivät ole niin saavutettavia etäisyydestä johtuen.

Koulut voivat varata retkiä aina kesälomien korville saakka. Osallistujien ylärajaa ei ole, joten luokkaretken voi varata vaikka koko koululle.

Tutustu digitaalisen luokkaretken kampanjasivuun.

Lisätietoja:
Liiketoimintapäällikkö
Anne Mäkijärvi
[email protected]
puh. +358 40 553 5835

Kehittämisasiantuntija
Janne Tielinen
[email protected]
puh. +358 44 430 0706