Puheenvuoro

Museoiden digitaaliset sisällöt osaksi opetusta – pilotti koulujen kanssa käynnistynyt

Digimuseo.fi-palvelussa on avattu kouluille suunnattu sivusto​, johon on koottu museoiden tuottamia digitaalisia oppimisympäristöjä: näyttelyitä, pelejä ja taidetta. Näihin on saatavilla myös opastuksia, erilaisia tehtäväpaketteja, aineistoja ja ohjeita. Digimuseo pilotoi kumppanikoulujen kanssa museoiden tuottamia digitaalisia sisältöjä kevään aikana 2024.

Museot saavutettaviksi kouluille

Digimuseon tavoitteena on lisätä koulujen mahdollisuuksia hyödyntää museoiden digitaalisia sisältöjä osana opetusta. Digitaaliset kokemukset ja näyttelyvierailut tukevat kuntia ja kaupunkeja myös kulttuurikasvatussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisessa. Mukana pilotissa ovat Padasjoen ja Mäntsälän koulut sekä Digimuseon asiakasmuseot: Kansallisgalleria, Museokeskus Vapriikki, Turun museokeskus, Forum Marinum, Ilmailumuseo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Porin taidemuseo sekä John Nurmisen Säätiö.

Padasjoen yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Pirjo Ala-Hemmilä riemuitsee mahdollisuudesta olla mukana. ”Oppilasjoukon kuljettaminen museoon on toisenlainen, ainutkertainen elämys, mutta tällä tavoin käynnit tulevat vielä saavutettavimmiksi. Uskon, että pilotoinnissa saamme opettajilta ja oppilailta arvokasta tietoa siitä, miten saamme tällaisen kevyen digitaalisen varustuksen tarvitseman oppimisympäristön ketterästi liikkeelle kaikissa luokkatiloissa.”

Pilotin keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitaalisten aineistojen käytöstä, soveltuvuudesta opetukseen sekä kerätä käyttäjäkokemuksia jatkokehitystä varten.

”Voin kuvitella, että pilotointi avaa ajattelua myös siihen, mikä kaikki muu oppiminen ja elämys voi olla mahdollista etänä toteuttaen. Tällä tavalla oppimisympäristö aivan omassa koulussa rikastuu hienosti. Padasjoella olemme innolla mukana!”, Ala-Hemmilä kertoo.

Miksi koulut ovat museoille tärkeä kohderyhmä?

Museot eivät ole kaikille kouluille saavutettavissa mm. maantieteellisten tekijöiden vuoksi. Lasten osallisuus kulttuuriin ja taiteeseen ei toteudu tasavertaisesti, sillä keskeiset museoiden näyttelyt keskittyvät usein suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Digimuseo kokoaa suomalaisten museoiden digitaalisia sisältöjä yhteiselle alustalle, jossa virtuaalinäyttelyt ja opetukseen liittyvät sisällöt tuodaan osaksi opetusta – helposti saavutettavina ja yhden palvelun kautta.

Haluamme tarjota jokaiselle peruskoululaisella mahdollisuuden yhdenvertaiseen oppimisympäristöön, kotipaikasta riippumatta.​

Digimuseo.fi/kouluille -sivustoa tullaan kehittämään pilotissa kerättyjen kokemusten ja palautteen avulla. Kehitystyö ajoittuu vuodelle 2024.

Lisätietoja:

Anne Mäkijärvi
Liiketoimintapäällikkö
[email protected]
040 553 5835

Janne Tielinen
Kehittämisasiantuntija
[email protected]
044 430 0706