Perspektiv

Republikens presidents och fru Jenni Haukios hälsning

Historiekunskap hjälper oss att besvara många frågor. Hur har det moderna samhället blivit till, varifrån har vi kommit och hur hänger det förflutna samman med framtiden? Historiekunskap hjälper oss att förstå världen.

Vi har alla rätt att ta del av historia, konst och kulturarv. Digitaliseringen ger oss nya lösningar och möjligheter till delaktighet. På nätet är tjänster och innehåll tillgängliga på lika villkor, oberoende av tid eller plats.

Det nya digitala museet, portalen Digimuseo.fi som drivs av Finlands museiförbund i samarbete med John Nurminen Stiftelsen tar både tiden och tillfället i akt. Den exceptionella tid vi lever i just nu ger nya Digimuseo.fi ett särskilt värde.

Det ambitiösa målet är att den nyöppnade portalen ska etablera sig som en betydande plattform för digitala museitjänster i Finland. De tekniska lösningarna i Digimuseo.fi bygger på avancerad finländsk kompetens.

Vi önskar Digimuseo.fi samt producenterna av de första digitala utställningarna, Apoteksmuseet, lantbruksmuseet Sarka och Helinä Rautavaaramuseet, all framgång. Besökarna i det digitala museet önskar vi upplevelserika stunder bland kulturutbudet.

Republikens president Sauli Niinistö
Sauli Niinistö
Republikens president
Republikens presidents maka Jenni Haukio
Jenni Haukio
Republikens presidents maka