Presidentens slott

Presidentens slott är beläget i Helsingfors vid Salutorget i hörnet av Norra Esplanaden och Mariegatan.

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1820 som handelshus efter ritningar av Pehr Granstedt. Sin slutliga form fick byggnaden av Carl Ludvig Engel, efter det att statsmakten 1837 köpte den för att omvandlas till ett kejserligt palats. Under Engels ledning fick byggnaden en ny flygel med bland annat en stor matsal och en balsal. Under första världskriget användes slottet som militärsjukhus för ryska soldater. När Finland hade blivit självständigt och den republikanska regeringsformen hade stärkts blev byggnaden i augusti 1919 residens för republikens första president K. J. Ståhlberg med familj.

I den tre våningar höga empirebyggnaden finns numera republikens presidents arbetsrum och representationslokaler och republikens presidents kansli. På slottet ordnas den årliga mottagningen på självständighetsdagen och andra representationstillställningar, bland annat bjudningar vid statsbesök samt möten och förhandlingar. Presidentens slott fick sin nuvarande form i en grundlig renovering 2012–2014.