Finlands lantbruksmuseum Sarka

Finlands lantbruksmuseum Sarka är en landsomfattande specialmuseum.

Bild: Suomen maatalousmuseo Sarka

Sarka presenterar lantbrukets mångsidiga historia med hjälp av rörliga bilder, ljud, modeller och äkta museiföremål. Som introduktion till utställningen finns den imponerande modellen Tidens gång, som beskriver den fiktiva byn Sarkajokis utveckling från bronsåldern ända fram till 2000-talet. Basutställningen Jordbrukets tid tar dig med på en resa genom det finländska jordbrukets tretusen år gamla historia. Jordbruket och dess verksamhetsmiljö har förändrats under tusentals år. Samtidigt har också jordbruket format sin omgivning. Jordbrukets tid är en tid av arbete, odlingsväxter, husdjur, åkrar, svedjeland, ängar: allt det som har format landskapet. Jordbrukets tid har en början, men den har inget slut. Utställningen har ett slut, jordbrukets tid fortsätter.

På Före maskinernas tid -utställningen visas genom en stor samling föremål hur jordbruksarbetet gick till och vilka redskap som användes före mekaniseringen. De äldsta föremålen i utställningen, som omfattar mer än 600 föremål, är från 1700-talet. Redskapen, kärlen och de andra nyttoföremålen visar hur arbetet gick till under svedje- och åkerbrukets tid, från plöjning till skörd. Besökaren får också en inblick i de andra arbeten som utfördes på gården, i fähuset, stugan och utomhus, och också i jordbrukets binäringar: jakt, fiske, skogsbruk och hemslöjd.

Ytterligare finns det en separat hall med maskinutställning, tre olika rum för växlande utställningar samt seminarie- och festutrymme och en lunchrestaurang.

www.sarka.fi