Perspektiv

Den digitala utställningen Turku Åbo 1827 i Digimuseet expanderar till Klosterbacken

Klosterbacken

På den internationella museidagen den 18 maj 2022 öppnar den virtuella upplevelsen Luostarinmäki Klosterbacken 1827 i Digimuseet i form av vyer i 360 grader. Ett av museidagens teman i år är tillgänglighet och innovationer inom digitalisering som museernas kraft.

I september 1827 möttes Åbo av en enorm katastrof. Stadskärnan i Finlands äldsta stad förstördes så gott som totalt i en eldsvåda. Klosterbacken på Vårdbergets sydsluttning, som byggdes och beboddes av stadens mindre bemedlade invånare, hör till de få områden som undgick elden. Stadslandskapet kring Klosterbacken har dock förändrats avsevärt under decenniernas lopp.

I e-tjänsten Digimuseet finns nu totalt nitton nya stadshistoriska vyer i 360 grader över Klosterbacken samt Kaskisbacken. Hur såg det kala Vårdberget och professor Johan Gadolins (1760–1852) stora trädgård ut? Vad kan vi känna igen och vad är obekant längs med Klosterbackens gränder för tvåhundra år sedan?

Den digitala upplevelsen i året 1827 är en del av det nya utställningsinnehållet som producerats inom ramen för utvecklingen av Klosterbacken. Områdets fascinerande historia är nu lättillgängligare och möjligt att uppleva ur helt nya perspektiv.

Utställningen är baserad på 3D-stadsmodellen, ett resultat av omfattande forskningsarbete

Åbo stad har som en del av projektet Museum för historia och framtiden låtit göra en 3D-modell av stadsmiljön så som den såg ut före branden år 1827. Vyerna som kan ses i Digimuseet har rekonstruerats utgående från olika skriftliga källor, landskapsbilder och teckningar.

Byggnadsmodellerna grundar sig i huvudsak på olika synedokument och försäkringsbrev, som gjorts upp med start i medlet av 1700-talet. Lantmäteridirektören Johan Tillbergs karta från 1808 med tomtindelningar jämsides med terrängkartan över dagens Åbo har stått som grund för modellen.

Fil. dr, arkitekt Panu Savolainen har ansvarat för forskningsarbetet och Museicentralens sakkunniga har deltagit med att ta fram innehållsinformation. För det tekniska förverkligandet står Zoan Ab. Den digitala modellen av Åbo 1827 har i detta skede fokuserat på stadskärnan och åstränderna från Åbo slott till Biskopsgatan. Som bäst planeras vidareutveckling av modellen, och stadshelheten kan i fortsättningen kompletteras med nya forskningsresultat.

Det virtuella besöket på Klosterbacken före Åbo brand är en fortsättning på utställningen Turku Åbo 1827 i Digimuseet.

Intressant och lätt att använda i Digimuseet

Luostarinmäki Klosterbacken 1827 kan upplevas på webbplatsen digimuseo.fi. Tjänsten används i webbläsaren med mobilen, på pekplattan eller dator, och kräver inte en särskild applikation. Det är avgiftsfritt att på egen hand göra ett virtuellt besök i de digitala utställningarna. Inforutorna, som är lätta att trycka fram i modellen, ger koncisa fakta om kvarteren och byggnaderna. Tjänsten kan användas hemma i soffhörnet, eller på plats i dagens Åbos stadsmiljö – jämför hur det förgångna möter nutiden. 

Klosterbacken öppnar igen den 18 juni

Klosterbackens museikvarters utvecklingsprojekt är på slutrakan, och museet kommer att öppna för publik den 18 juni. Museets sommar fylls av intressanta guidningar, infokvarter och program.

Förfrågningar

Anniina Lehtokari, projektchef
tfn 040 146 1655, [email protected]
Klosterbackens utvecklingsprojekt, Åbo stad

Joanna Kurth, projektchef
tfn 050 371 0259, [email protected]
Museum för historia och framtiden, Åbo stad

Janne Tielinen, utvecklingsexpert
[email protected]
Yhteinen perintö Ab – Digimuseo.fi