Forum Marinum - Undervattenskrigföringens historia.

En stor del av det moderna sjökriget sker under ytan. I den här utställningen får du bekanta dig med det finska undervattenskrigets historia och föremål som anknyter till det. Utställningen har tre huvudteman: sjöminor och minröjning, torpeder, och ubåtsbekämpning. Utställningen bygger på utrustning och materiel som använts av Marinen under nästan hundra år.