WAM

WAM är Åbo stads konstmuseum, vars olika utställningar visar den moderna konstens fenomen såväl lokalt som internationellt. Förutom utställningar ordnas olika konstprojekt, föreläsningar, konserter, verkstäder, kurser och temadagar på museet, såsom WAM:s populära barnveckoslut.

Bild: TMK Ania Padzík