Landsgevaldiger Aschans hus

Kliv 200 år bakåt i tiden! Polismästarfamiljens hem och trädgård från 1780-talet för besökaren till en annan tid.

Landsgevaldiger Aschans hus Bild: Sirpa Juuti
Landsgevaldiger Aschans hus

Ämbetsmanna bostad i 1700-tals utklädnad. Trädgård.

https://www.heinola.fi/vapaa-aika/museot/laaninkivalteri-aschanin-talo/