Finlands Flygmuseum

Välkomna till Flygmuseum!

Bild: Vantaan kaupunki

Civilflygningens historia, flygplan, flygplansmotorer,flygsimulator, kläder, miniatyrmodeller mm.

www.ilmailumuseo.fi