Perspektiv

Digitala museitjänster innebär en möjlighet att vara föregångare

Ihmisiä museossa
FörfattareAnnamari Arrakoski-Engardt & Kimmo Levä

Att se på utställningar och verk på webben har i och med corona blivit en viktig och ofta den enda möjligheten att njuta av museernas utbud. Konsumentappar för digitalisering av museer och kulturarv tar sina första men allt snabbare steg. Finland kunde vara en föregångare i Europa och till och med i hela världen.

I våras lanserade John Nurminens Stiftelse och Finlands Museiförbund den ambitiösa tjänsten Digimuseo.fi för att främja digitaliseringen av museiverksamhet och kulturarv. Genom tjänsten kan man utforska utställningar som visas på museerna, till exempel den virtuella rundvandringen i Presidentens slott, och även besöka platser som inte är tillgängliga på andra sätt. Man kan besöka ett digitalt museum från var som helst i världen. Dessutom gör tjänsten det möjligt att producera en webbutställning av samlingar som praktiskt taget aldrig visas i museibyggnaderna.

Numera är utställningar på webben huvudsakligen uppbyggda kring videor eller enskilda bilder, även om hjärtat i och idén med ett museibesök är något helt annat. Ett museibesök är i första hand en social upplevelse. Endast mindre än 20 procent av besökarna kommer ensamma. Tjänsten Digimuseo.fi erbjuder lösningar som möjliggör den sociala dimensionen av ett besök på en webbutställning, vilket får en ännu större betydelse nu när vi på grund av coronaviruset tillbringar mycket tid isolerade från andra.

Vi bjuder därför in såväl museer och innehavare av konst- och kulturarvssamlingar, företag och statsmakten som andra stiftelser till ett gemensamt arbete. Ett nytt Supercell kan också uppstå ur en allians mellan digital teknik och kultur.

Texten publicerades först i Helsingin Sanomats insändarspalt den 17 januari 2021.


Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse


Kimmo Levä
Generalsekreterare, Finlands museiförbund