Tietoa meistä

Digimuseon ihmiset

Digimuseo.fi:n toiminnasta vastaa yhteiskunnallinen yritys Yhteinen Perintö Oy. Sen omistajia ovat Suomen museoliiton hallinnoima FMA Creations Oy ja John Nurmisen Säätiö.

Yhteinen Perintö Oy:n visiona on olla kulttuuriperinnön digitaalisten palveluiden ensisijainen toimittaja. Autamme museoita menestymään digitaalisessa toimintaympäristössä luomalla kilpailukykyisen alustan museoiden digitaalisille palveluille sekä kanavan näiden palveluiden käyttäjille.

Yhtiön hallituksen jäsenet

Yhteinen Perintö Oy:n syntyhistoria

John Nurmisen Säätiön vuonna 2014 aloittama Lokihanke laajeni viisi vuotta myöhemmin yhteishankkeeksi Suomen museoliiton kanssa, tarkoituksena valmistella yhteisen yhteiskunnallisen yrityksen perustamista. Tulevan yrityksen tarkoituksena olisi toimia museoalan digitaalisena kehitysyhtiönä ja luoda digitaalinen palvelu, joka mahdollistaisi kulttuuriperinnön saatavuuden ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä toimisi kahdensuuntaisesti yleisölle kanavana omien tietojen ja tarinoiden jakamiseen.

Yhteishanke eteni nopeassa tahdissa neuvotteluksi yhtiön perustamisesta. Neuvottelujen edistäminen Suomen museoliitossa katsottiin luontevimmin sopivan FMA Creations Oy:lle, joka on Museoliiton 100% omistama yhtiö, ja jonka vastuulla on Museokorttiin liittyvät palvelut.

Yhteinen Perintö Oy:n osakassopimus allekirjoitettiin Suomen museoliiton tiloissa Helsingissä 1.11.2019 FMA Creations Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ja John Nurmisen Säätiön hallituksen varapuheenjohtajan ja asiamiehen toimesta. John Nurmisen Säätiön Lokihankkeessa kehitetty merellisen kulttuuriperinnön ja sen kuluttajien rikastama www.lokistories.fi kuin myös FMA Creations Oy:n digitaaliset Seinätön museo– ja Kysy museolta -palvelut sovittiin siirrettäväksi uudelle Yhteinen Perintö OY:lle.

Yhtiön perustaminen rekisteröitiin 2020 ja yhtiön ensimmäiset palvelut julkistettiin kansainvälisenä museopäivänä ja Museoviikon käynnistyessä 18.5.2020.

Yhteystiedot

Yhteinen Perintö Oy
c/o FMA Creations Oy

Y-tunnus: 3130558-7

Fredrikinkatu 39 C 22
00120 HELSINKI

info@digimuseo.fi