Om oss

Människorna i det digitala museet

Digimuseo.fi drivs av det sociala företaget Yhteinen Perintö Oy. Dess ägare är FMA Creations Oy, som administreras av Finlands museiförbund och John Nurminens Stiftelse.

Bolagets uppgift är att hjälpa museer att nå framgång i den digitala miljön genom att producera en konkurrenskraftig plattform för museernas digitala tjänster och en kanal för deras användare.

Medlemmar i bolagets styrelse

Yhteinen Perintö Oy:s uppkomst

År 2014 påbörjade John Nurminens Stiftelse projektet Loki. Fem år senare utvidgades Loki till ett samprojekt med Finlands museiförbund. Syftet var att förbereda grundandet av ett nytt socialt företag. Det tilltänkta företaget skulle agera som ett digitalt utvecklingsbolag i museibranschen. Det skulle producera en digital tjänst som gör kulturarvet tillgängligt oberoende av tid och plats och fungerar som en dubbelriktad kanal som allmänheten kan använda för att dela med sig av sina egna kunskaper och berättelser.

Samprojektet utvecklades snabbt till förhandlingar om grundandet av ett företag. Uppgiften att främja förhandlingarna i Finlands museiförening ansågs vara mest naturligt lämpad för FMA Creations Oy, ett företag som Museiförbundet äger till hundra procent, och som ansvarar för de tjänster som anknyter till Museikortet.

Yhteinen Perintö Oy:s delägaravtal undertecknades i Finlands museiförbunds lokaler i Helsingfors den 1 november 2019 av FMA Creation Oy:s styrelseordförande och verkställande direktör samt av John Nurminens Stiftelses vice styrelseordförande och ombudsman. Tjänsten www.lokistories.fi, som presenterar den maritima kulturen, och som utvecklats i John Nurminens Stiftelses projekt Loki och utökats av tjänstens användare, samt FMA Creations Oy:s digitala tjänster Seinätön museo och Kysy museolta överfördes i enlighet med avtalet till det nya bolaget Yhteinen Perintö Oy.

Bolaget registrerades år 2020 och dess första tjänster offentliggjordes på internationella museidagen den 18 maj 2020, som också var Museiveckans begynnelsedag.

Kontaktinformation

Yhteinen Perintö Oy
c/o FMA Creations Oy

FO-nummer: 3130558-7

Fredrikinkatu 39 C 22
00120 HELSINKI

info@digimuseo.fi